معرفی

تعداد بازدید:۵۰۰۷

 

حوزه پژوهشی یکی از بخش های مهم در جهاد دانشگاهی به شمار می آید که برنامه ریزی و اجرای فعالیت های پژوهشی سازمان را عهده دار است. فعالیت های حوزه پژوهشی در قالب گروه های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی صورت می گیرد.

در حوزه پژوهشی اجرای طرح های تحقیقاتی و کاربردی به ‌منظور معرفی دستاوردهای علمی، پژوهشی و توانمندی های تخصصی این مجموعه به جامعه می باشد. این نهاد با کمترین استفاده از بودجه دولتی و با اتکا به پشتکار و توان علمی نیروهای متعهد خود به عنوان یک مرجع موثق و قابل اطمینان برای بسیاری از مراکز دولتی و همچنین بخش خصوصی شناخته می شود.

جذب نیروهای با توان علمی بالا باعث می گردد تا توان انجام بسیاری از پروژه های تحقیقاتی مهم و ملّی در این مجموعه میسر شود.

 

اهداف

اهداف کلی بخش پژوهش مطابق اساس نامه جهاد دانشگاهی عبارتند از:

  • سازمان پژوهشی برتر در به کارگیری نتایج تحقیقات،
  • سازمان برتر در کسب ارزش حاصل از فناوری،
  • سازمان پژوهشی برتر در اجرای پروژه های موفق مرتبط با فناوری نوین.

 

وظایف

  • انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی،
  • ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب و مقالات علمی،
  • پیگیری طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی تا مرحله نیمه صنعتی و صنعتی،
  • ارائه خدمات علمی فنی در زمینه های مختلف و مورد نیاز جامعه،
  • برنامه ریزی برای ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت های عملی- پژوهشی بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه.

 

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸