ریاست پژوهشکده مواد نوین سرامیکی

تعداد بازدید:۴۱

*ریاست پژوهشکده مواد نوین سرامیکی

     سیدحسین میرحسینی     رییس               
   mirhosseini@acecr.ac.ir   پژوهشکده مواد نوین سرامیکی
   ساختمان امام علی، طبقه دوم    035-3162          2020

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳