دفتر تجاری سازی فنآوری و اشتغال دانش آموختگان

تعداد بازدید:۳۴

* دفتر تجاری سازی فنآوری و اشتغال دانش آموختگان ( ستفا )

    محمدصالح شرافت     مدیر
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد   
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3019

 

 
 
 
آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳