اداره تعالی سرمایه انسانی

تعداد بازدید:۳۴
     مریم کلاته   مدیر
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3009

  

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳