معاونت آموزش و کارآفرینی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

تعداد بازدید:۳۷

*معاونت آموزش و کارآفرینی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

  فاطمه سعادت جو     معاون آموزش و کارآفرینی
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد   
   ساختمان امام علی، طبقه دوم    035-3162         2010

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳