مرکز طراحی و تولید محصولات فرهنگی- هنری مکفا

تعداد بازدید:۹۳۳

این مرکز با هدف طراحی و تولید محصولات فرهنگی و هنری مبتنی بر محتوای فاخر فرهنگی به تقاضای معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان یزد در سال 1393 موافقت اصولی را از شورای گسترش و نظارت مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی دریافت نمود . فعالیت های شاخص این مرکز و تولیدات فرهنگی باعث شد این مرکز در سال 1396 به عنوان دومین مرکز نوع ب جهاددانشگاهی موافقت قطعی را اخذ نماید.

این مرکز به اتکای تجارب خود و همکاری دانش جویان و دانشگاهیان استان خصوصا دانشکده هنر دانشگاه علم و هنر (وابسته به جهاددانشگاهی) موفق شده محصولات متنوعی را با موضوع محوری سبک زندگی (خصوصا سبک زندگی دانشجویی)  تولید و به علاقه مندان عرضه نماید.

مدیر:

سیده فاطمه حسینی زاده
دانشگاه یزد - ساختمان فجر- دفتر فرهنگی جهاددانشگاهی یزد 

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸