معاونت توسعه و مدیریت منابع

تعداد بازدید:۴۶۶۴

معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با 5 اداره‌ی (منابع انسانی و امور اداری، امور مالی، فناوری اطلاعات ،حقوقی و امور قراردادها، فنی و طرح‌های عمرانی) امور ستادی و پشتیبانی این  سازمان را بر عهده دارد.

 

 معاون حوزه:

محمد زارع    سرپرست معاونت پشتیبانی
     سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162   3015

اداره منابع انسانی و امور اداری:

با عنایت به نقش بی‌بدیل منابع انسانی به عنوان راهبردی‌ترین سرمایه هر سازمان، اداره منابع انسانی و امور اداری سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با انتخاب رویکرد "نهادینه کردن اصل شایستگی" در حوزه منابع انسانی، عمده وظایف خود را در زمینه‌های برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی، استخدام، آموزش ضمن خدمت، ارتقای شغلی، مدیریت عملکرد، بازنشستگی و خروج از خدمت معطوف نموده و کوشیده است تا از این طریق بستر لازم جهت ارتقای رضایت شغلی، حس تعلق سازمانی، فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای انجام هرچه بهتر وظایف محول شده، افزایش بهره‌وری، کمک به تأمین نیازهای اساسی و بهبود سطح زندگی کارکنان سازمان را از طریق اجرا و نظارت بر اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اداری، استخدامی، انضباطی، آموزشی و رفاهی فراهم آورد.

اداره  امور مالی :

اداره ی امور مالی وظایف متعددی در حوزه‌های مختلف برعهده دارد. از جمله‌ی این امور می‌توان به وصول اعتبارات جاری و عمرانی، انجام پرداختهای مربوط به اعتبارات تخصیص یافته و بودجه مصوب، صدور اسناد و تهیه گزارش و همچنین تنظیم حساب ماهانه و سالانه درآمدها و هزینه‌های انجام شده و ارسال آن به همراه سایر گزارش‌های مربوط به دیوان محاسبات، تنظیم اسناد و دفاتر حسابهای درآمد اختصاصی و تهیه صورتهای مالی، تهیه اظهارنامه‌های مربوط به عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و سایر گزارشهای متعدد موردنیاز مراجع قانونی و ذیصلاح، انجام نظارت بر کلیه دریافتها و پرداختها، مدیریت امور اموال و دارایی‌ها، تدوین روشهای مختلف حسابداری به منظور رعایت استانداردها، تهیه گزارش‌های خاص تحلیلی به منظور تخصیص بهینه منابع توسط مدیریت و ... اشاره نمود.

اداره فناوری اطلاعات :

 از جمله فعالیت‌های این اداره می‌توان به زمینه‌سازی توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات،طراحی و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات، ، طراحی، اجرا و راه اندازی شبکه، تأمین و پشتیبانی سخت افزار اشاره نمود

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳