معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

تعداد بازدید:۳۰

*معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

    محمد زارع     معاون توسعه و مدیریت منابع
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد   
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3015

 

 
 
 
آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳