شورای معاونین سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

تعداد بازدید:۴۴

* رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

   محمد رضا دهقانی فیروز آبادی       رییس               
   dehghani.mr.jd@gmail.com   سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3030

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳