فرهنگی - آرشیو

تربیت اسلامی با دست خالی محقق نمی‌شود

تربیت اسلامی با دست خالی محقق نمی‌شود

اهمیت تربیت اسلامی تا جایی است که پس از انقلاب اسلامی نهاد امور تربیتی به فرمان امام(ره) تأسیس شد و روزی به این نام در تقویم کشور به ثبت رسید. به همین منظور در نشستی در سازمان جهاددانشگاهی استان یزد به اهداف، مؤلفه‌ها و ابزارهای لازم برای تحقق این مهم پرداخته شد

ادامه مطلب