آموزشی

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در مقطع کارشناسی در دانشگاه علم و هنر پایان یافت

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در مقطع کارشناسی در دانشگاه علم و هنر پایان یافت

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در مقطع کارشناسی از روز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ در دانشگاه علم و هنر واقع در بلوار شهدای گمنام توسط ستاد ثبت نام بصورت متمرکز آغاز و تا ۲۰ مهرماه ادامه داشت

ادامه مطلب