کتاب «ارزیابی اقتصادی طرح‌های صنعتی و خدماتی » منتشر شد

۰۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۶ کد : ۱۸۴۲۶ آموزشی تاپ خبر عمومی
کتاب «ارزیابی اقتصادی طرح‌های صنعتی و خدماتی » تالیف دکتر مهدی باصولی منتشر شد.
کتاب «ارزیابی اقتصادی طرح‌های صنعتی و خدماتی » منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان یزد ، این کتاب توسط دکتر مهدی باصولی، عضو هیت علمی جهاددانشگاهی تالیف شده است.

کتاب مذکور می‌تواند برای طرح های علمی و تجربی و به عنوان کتاب درسی برای رشته های مهندسی صنایع ،مدیریت و سایر رشته های که درس اقتصاد مهندسی یا ارزیابی طرح های صنعتی دارند قرار گیرد.

کتاب ارزیابی اقتصاد طرح های صنعتی و خدماتی  در 13 فصل و 259صفحه، مفاهیم اولیه و اساسی در اقتصاد مهندسی و تکنیک‌های ارزیابی اقتصادی در طرح‌های صنعتی و خدماتی را با به‌کارگیری مثال‌های متعدد به تفصیل بیان نموده است.


( ۱ )

نظر شما :