اعضای حوزه

تعداد بازدید:۲۹۰۱

 

 پوراندخت ضیاء الااسلامی     مدیر روابط عمومی 
  ziaoleslami.jd@gmail.com    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162   3018

 

آزاده عرفانیان   کارشناس روابط عمومی
  azaderfan90@gmail.com    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162   3014
آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۲