سازمان استان یزد

تعداد بازدید:۶۲۱۶

نگاهی به فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در استان یزد

جهاد دانشگاهی در استان یزد از سال 1373 با عنوان واحد به منظور تحقق بخشیدن به آرمانهای انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز و در سال 1393 با مصوبه هیات امنای جهاددانشگاهی به سازمان ارتقا یافت.

 

سازمان جهاددانشگاهی استان یزد سرلوحه فعالیت های خود را گسترش روحیه تحقیق و بهره برداری از یافته های پژوهشی، ارتقای سطح علمی خدمات تخصصی ، ارتقاء و توسعه آموزش های علمی، مهارتی، کاربردی و شغل محور و همچنین توسعه برنامه های فرهنگی قرار داد.

 

این سازمان با اتکا به تعهد ودانش اعضای خود در 4 حوزه پژوهشی، آموزشی فرهنگی و دفتر تجاری سازی و اشتغال به توانایی های تخصصی ویژه ای دست یافته و توانسته ضمن همکاری با مراکز تحقیقاتی مختلف کشور، گام های موثری را در راستای نیازهای استان و کشور ، با تأکید بر آموزش های تخصصی، با موفقیت بردارد.

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸