پزشکی

تعداد بازدید:۴۷۰۶
  • انجام آزمایش در بخش های بیوشیمی، هماتولوژی، سرولوژی، ایمونولوژی، هورمون شناسی، میکروبیولوژی و بیوشیمی ادرار
  • نمونه گیری خون بند ناف نوزاد
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

 

 

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸