افتخارات

تعداد بازدید:۳۷۹۱

افتخارات

ثبت اختراعات

 • ثبت اختراع "ساخت اگریگیت کوردیریت جهت تولید لوازم کوره های دما بالا به روش بریکت سازی" به شماره 51470
 • ثبت اختراع "تعیین میزان نفوذ مذاب فلزات درون بدنه های نسوز با استفاده از اشعه x" به شماره 51471
 • ثبت اختراع "دانش فنی تولید فلز روی از غبارهای کوره های قوس الکتریکی" به شماره 57145
 • ثبت اختراع "تولید سیمان رنگی" به شماره 57146
 • ثبت اختراع "ساخت ساگارهای کوردیریتی با استفاده از اگریلیت کوردیریت- مولایت" به شماره 57501
 • ثبت اخترع "استفاده از ضایعات سرامیک در صنعت سیمان" به شماره 57502
 • ثبت اختراع "ساخت بتن نسوز با خاصیت تر شوندگی با مذاب آلومینیوم" به شماره 58300
 • ثبت اختراع "تولید اگریگیت آلومینوسیلیکاتی سبک برای کاربرد در دیرگدازهای منولیتیک" به شماره 58301
 • ثبت اختراع "تولید کامپوزیت WC-NI به روش سنتز احتراقی" به شماره 64988
 • ثبت اختراع "ساخت پوشش سرامیکی مقاوم به خوردگی بر روی فولاد" به شماره 61635
 • ثبت اختراع "ساخت ماده پرسلانی تزئینی با قابلیت استحکام و شفافیت" به شماره 64990

 

برگزیدگان

 • مدیر نمونه جهاددانشگاهی استان یزد سال 1380
 • جهادگر نمونه کشوری سال 1387
 • فناور برگزیده استان یزد سال 1396
 • پژوهشگر برتر استان یزد در سال های 1389، 1393، 1395، 1397

 

گواهینامه ها

 • تائید صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در شاخه پژوهشی "کاتالیست ها و محصولات غیرپلیمری"
 • تائید صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در شاخه پژوهشی "جاذب های مصرفی"
 • تائید صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در شاخه پژوهشی "مطالعات آزمایشگاهی سنگ مخزن"
 • تائید صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در شاخه پژوهشی "مدیریت دفع و بازیافت پسماند"
 • تائید صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در شاخه پژوهشی "مطالعات ژئومکانیکی"
 • تائید صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در شاخه پژوهشی "مدیریت محیط زیست شامل: برنامه ریزی راهبردی، تهیه استانداردها، ..."
 • تائید صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در شاخه پژوهشی "مکانیک سنگ و بهبود مهندسی حفاری چاه ها"
 • تائید صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در شاخه پژوهشی "اکتشافات زمین شناسی و لرزه ای"

 

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸