ریاست

تعداد بازدید:۱۰۰۸۳

 

 

  

   محمد رضا دهقانی فیروز آبادی                     

    رییس               

   dehghani.mr.jd@gmail.com

   سازمان جهاددانشگاهی یزد 

    ساختمان امام علی، طبقه سوم،                       

     03538303450             

 

 

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۱