عضویت سازمان جهاددانشگاهی استان یزد در کارگروه استانی تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ کشور

۱۸ تیر ۱۴۰۳ | ۱۰:۴۸ کد : ۷۳۳۴۹ تاپ خبر عمومی
عضویت سازمان جهاددانشگاهی استان یزد در کارگروه استانی تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ کشور


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد در آخرین نشست کارگروه تبصره 2 قانون بودجه 1403 سازمان جهاددانشگاهی به عضویت ثابت این کارگروه نایل گردید.

لازم به ذکر است حمایت ها و تسهیلات این کارگروه، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روشهای مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی کمک به اشتغالهای حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با اولویت طرحهای تولیدی مبتنی بر دانش بنیان و پیشران تأمین و اختصاص می یابد


نظر شما :