دیدار رئیس جهاددانشگاهی با امام جمعه فقیه استان یزد