اعضای حوزه

تعداد بازدید:۱۷۴۸

 

 پوراندخت ضیاء الااسلامی     مدیر روابط عمومی 
  ziaoleslami.jd@gmail.com    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162   3018

 

آزاده عرفانیان   کارشناس روابط عمومی
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162   3014
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۰