اعضای حوزه

تعداد بازدید:۵۴۹

 

 پوراندخت ضیاء الااسلامی     مدیر روابط عمومی 
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162   3018

 

 بهارک روشن بخش   کارشناس روابط عمومی
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162   3014
آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹