اداره مالی

تعداد بازدید:۳۵۲۳

اداره ی امور مالی وظایف متعددی در حوزه‌های مختلف برعهده دارد. از جمله‌ی این امور می‌توان به وصول اعتبارات جاری و عمرانی، انجام پرداختهای مربوط به اعتبارات تخصیص یافته و بودجه مصوب، صدور اسناد و تهیه گزارش و همچنین تنظیم حساب ماهانه و سالانه درآمدها و هزینه‌های انجام شده و ارسال آن به همراه سایر گزارش‌های مربوط به دیوان محاسبات، تنظیم اسناد و دفاتر حسابهای درآمد اختصاصی و تهیه صورتهای مالی، تهیه اظهارنامه‌های مربوط به عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و سایر گزارشهای متعدد موردنیاز مراجع قانونی و ذیصلاح، انجام نظارت بر کلیه دریافتها و پرداختها، مدیریت امور اموال و دارایی‌ها، تدوین روشهای مختلف حسابداری به منظور رعایت استانداردها، تهیه گزارش‌های خاص تحلیلی به منظور تخصیص بهینه منابع توسط مدیریت و ... اشاره نمود.
 

 

 

 

     زهرا خواجه    حسابدار
     سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3003

 

    علی میرزا حسینی    حسابدار
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3006

 

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۱