اداره منابع انسانی

تعداد بازدید:۳۰۷۹

 

با عنایت به نقش بی‌بدیل منابع انسانی به عنوان راهبردی‌ترین سرمایه هر سازمان، اداره منابع انسانی و امور اداری سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با انتخاب رویکرد "نهادینه کردن اصل شایستگی" در حوزه منابع انسانی، عمده وظایف خود را در زمینه‌های برنامه‌ریزی تأمین نیروی انسانی، استخدام، آموزش ضمن خدمت، ارتقای شغلی، مدیریت عملکرد، بازنشستگی و خروج از خدمت معطوف نموده و کوشیده است تا از این طریق بستر لازم جهت ارتقای رضایت شغلی، حس تعلق سازمانی، فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم برای انجام هرچه بهتر وظایف محول شده، افزایش بهره‌وری، کمک به تأمین نیازهای اساسی و بهبود سطح زندگی کارکنان سازمان را از طریق اجرا و نظارت بر اجرای مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اداری، استخدامی، انضباطی، آموزشی و رفاهی فراهم آورد.

 


 محمد رضایی    مدیر منابع انسانی و امور اداری سازمان
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162   3010

 

 

     مریم کلاته   مسئول اداره منابع انسانی و امور رفاهی
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3002

  

 

 

     سمیرا چهارخطی   کارگزینی     
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3009

 

 

     سمانه عبدلی  متصدی دبیرخانه
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3021
آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹