مرکز قرآنی معراج

تعداد بازدید:۴۴۴

مرکز قرآنی معراج از جمله مراکز نوع ب معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان یزد است که در سال 1394 موافقت اصولی خود را دریافت می کند  هدف از تاسیس این مرکز  توسعه فعالیت های فرهنگی و مذهبی برای جهادگران و خانواده های آن هاست و حوزه فعالیت آن نیز ملی می باشد.. این مرکز مسئولیت برگزاری ضیافت قرآنی معراج ( مسابقات قرآنی اعضای جهاد دانشگاهی و خانواده های آن ها ) ر ا بر عهده دارد و علاوه بر این در نظر دارد برنامه هایی برای ترویج فرهنگ قرآنی در بین جهادگران اجرا نماید.


دانشگاه یزد - ساختمان فجر- دفتر فرهنگی جهاددانشگاهی یزد 

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸