مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) - شعبه یزد

تعداد بازدید:۵۱۳

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.

اصول  بنیادین و اساسی ایسپا در طراحی و اجرای فعالیتهای پژوهشی و نظرسنجی، تاکید بر بکارگیری معیارهای دقیق علمی و فنی ، رعایت و حفظ موضع بی طرفی در قبال مسایل و موضوعات مورد بررسی ؛ استفاده از پشتوانه اعتماد مسئولان و مردم به نهاد ارزشی جهاد دانشگاهی و استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و تکیه بر خلاقیتهای جهادگرانه آنان در فعالیتهای تحقیقاتی است.     

 شعبه این مرکز در استان یزد نیز تاکنون ده ها طرح ملی و استانی نظرسنجی و پژوهش های فرهنگی و اجتماعی را به انجام رسانده است و به عنوان مرکزی معتبر و قابل اعتماد در بین مدیران و کارشناسان استان شناخته می شود

مدیر:

بهروز اسلامی
صفاییه-بلوار شهدای گمنام-سازمان جهاددانشگاهی استان یزد-طبقه دوم

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸