انتشارات جهاددانشگاهی استان یزد

تعداد بازدید:۴۹۹

 

دین، فرهنگ و تاریخ ما اُنس و الفتی دیرینه و همیشگی با کتاب و کتابخوانی دارد و جهاددانشگاهی نیز کوشیده است به سهم خود نقش موثری در این راستا ایفا نماید. با عنایت به تجربیات گسترده و سابقه طولانی جهاد دانشگاهی در زمینه چاپ و انتشار کتب علمی و دانشگاهی و براساس بند 2، ماده 3 اساسنامه جهاد دانشگاهی مبنی بر «ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات، نتایج تحقیقات و مقالات علمی، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی» و در جهت تحقق استراتژی برنامه توسعه جهاد دانشگاهی مبنی بر «ایجاد هماهنگی و تمرکز در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها و عدم تمرکز در اجرای برنامه ها «سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی» تأسیس شده است. این سازمان وظیفه چاپ و انتشار کتاب،نشریات علمی و برگزاری نمایشگاههای کتاب را بر عهده دارد .

شعبه سازمان انتشارات در یزد سال هاست که با پژوهشگران و دانشگاهیان استان در چاپ کتاب و آثار علمی آن ها همکاری می نماید. خوشبختانه در سال 96 با اخذ مجوز های قانونی، انتشارات جهاددانشگاهی استان یزد ایجاد و فعالیت های مستقل خود را آغاز نموده است.

علاقه مندان به چاپ کتابهای علمی و دانشگاهی می توانند با انتشارات جهاددانشگاهی یزد تماس گرفته تا از  مراحل ارزیابی و چاپ  کتاب مطلع شوند.

 

مدیر انتشارات:

خانم شیلا شیخی
دانشگاه یزد - ساختمان فجر- دفتر فرهنگی جهاددانشگاهی یزد 

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸