مدیر دفتر حوزه ریاست

تعداد بازدید:۴۲۲۳

 

احمد خیرسته    مدیردفتر حوزه ریاست
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162  3030

 

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹