ریاست

تعداد بازدید:۳۶۳۴

 

 

  

   فاطمه سعادت جو                           

    سرپرست                  

            

   سازمان جهاددانشگاهی یزد 

    ساختمان امام علی، طبقه سوم،                       

       03538303450             

 

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۹