حوزه ریاست

تعداد بازدید:۴۱۱۴
  مهدی باصولی    رئیس
  basouli.acecr.ac.ir    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-38303450   

 

     احمد خیرسته   مدیر دفتر رییس
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3030

 

     مهدی دهقان چالشتری    مدیر برنامه،بودجه و تشکیلات
   dehghan86@gmail.com    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3015

 

     پوران الدخت ضیا ء الاسلامی    مدیر روابط عمومی
     سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3018

 

     بهارک روشن بخش    کارشناس روابط عمومی
  roshanbakhshbk66@gmail.com    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3014

 

 

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۸