حوزه ریاست

رییس سازمان

مهدی باصولی

 

مدیر دفتر حوزه ریاست

احمد خیرسته


مدیر برنامه بودجه و تشکیلات 
محمد زارع

 

مدیر روابط عمومی 
پوراندخت ضیاءالاسلامیکارشناس روابط عمومی 
بهارک روشن بخش

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۹۵۷