حوزه ریاست

تعداد بازدید:۷۹۵۵
    فاطمه سعادت جو    سرپرست
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-38303450   

 

     احمد خیرسته   مدیر دفتر رییس
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3030

 

     پوران الدخت ضیا ء الاسلامی    مدیر روابط عمومی
     سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3018

 

     بهارک روشن بخش    کارشناس روابط عمومی
  roshanbakhshbk66@gmail.com    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162          3014

 

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۹