جهاددانشگاهی با اداره کل زندانها و انجمن حمایت زندانیان یزد تفاهم‌نامه امضا کرد