دفتر ریاست

تعداد بازدید:۴۸۲۵

 

احمد خیرسته   دفتر  ریاست
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162  3030

 

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۲