برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی پرورش گیاهان دارویی وتولید قارچ خوراکی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۶ کد : ۶۸۹۲ فرهنگی پژوهشی عمومی
معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی وتوسعه مهارت های دانشجویان ،کارگاه های آموزشی پرورش گیاهان دارویی وتولید قارچ را با همکاری اداره کل تعاون ،کارورفاه اموراجتماعی برگزار نمود.
برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی پرورش گیاهان دارویی وتولید قارچ خوراکی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، دراین کارگاه های آموزشی که بیش از 60نفر از دانشجویان دانشگاه علم وهنر حضور داشتند مدرسان دوره های  فرآیند کاشت، داشت وبرداشت گیاهان دارویی وهمین طور تولید قارچ خوراکی را توضیح داده ونحوه کارآفرینی در این حوزه ها را تبیین نمودند.

گفتنی است، در ادامه این کارگاه ها نماینده اداره کل تعاون وکار استان یزد چگونگی فعالیت وحضور دانشجویان در این حوزه های کاری وحمایت های دولت از کارآفرینان این حوزه ها  را،  برای دانشجویان تشریح کردند.


نظر شما :