مدیر مرکز مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استان یزد: هیچ مسئله اجتماعی را نمی‌توان به صورت تک علتی مورد بحث و ارزیابی قرار داد

۱۸ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۸ کد : ۴۵۱۶ فرهنگی تاپ خبر عمومی
مدیر مرکز مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استان یزد: هیچ مسئله اجتماعی را نمی‌توان به صورت تک علتی مورد بحث و ارزیابی قرار داد

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد ،بهروز اسلامی، مدیر مرکز مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی یزد نیز به ایکنا گفت: هیچ مسئله اجتماعی را نمی‌توان به صورت تک علتی مورد بحث و ارزیابی قرار داد، ذات پدیده‌های اجتماعی چند بعدی و چند علتی بودن آن است که پدیده گرایش یا گریز از حجاب هم از این قاعده مستثنی نیست.

 

وی ادامه داد: طبق تحقیقات انجام شده علل گرایش به بدحجابی یا گریز از حجاب را می‌توان از زوایای مختلف فردی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تبیین کرد که احساس گرایی خام، اختلال شخصیتی، غریزه خودآرایی را می‌توان از جمله عوامل فردی نام برد.
اسلامی جامعه‌پذیری ناهمگون یا ضعیف، تهاجم فرهنگی، از خود بیگانگی و غرب‌گرایی، ضعف اعتقادی، بحران‌های هویتی، تغییرات اجتماعی جامعه، شکاف نسلی، نبود الگوی پوششی متنوع، عدم توجه به مشترک بودن فضای اجتماعی، مدگرایی و تنوع طلبی را از عوامل فرهنگی برشمرد و گفت: اثرپذیری از شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی، ضعف کنترل اجتماعی، بی تفاوتی والدین و سخت‌گیری‌های آنان، نپذیرفتن وضع موجود از عوامل اجتماعی هستند.
مدیر مرکز مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استان یزد ضعف نگاه، استراتژیک به مسائل فرهنگی، تنوع و تعدد سازمان‌های مسئول و نداشتن تلاش جدی و برنامه‌ریزی نشده برای اقناع فرهنگی، بی‌توجهی به جنبه‌های اخلاقی و ترببتی حجاب و پیامدهای منفی و رعایت نکردن آن، تلقی نکردن بدحجابی و بی‌حجابی به عنوان یک معضل اجتماعی، کم‌توجهی به الگوسازی، کم‌توجهی یا بی‌توجهی به نقش ساختارهای نظارتی غیررسمی، ضعف برنامه‌ریزی در تأمین نیاز جنبی و ایجاد و امکان ازدواج به هنگام جوانان از عوامل سیاسی هستند.
وی در پاسخ به اینکه اقدامات انجام شده در حوزه حجاب مثمرثمر بوده و کفایت می‌کند بیان کرد: اقدامات مسئولان در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب حداقل به دو صورت کمی و کیفی می‌توان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

فعالیت دستگاه‌های متولی مورد ارزیابی قرار گیرد
اسلامی افزود: اول اینکه اقدامات کافی بوده است یا خیر و دوم اینکه آیا اقدامات در زمان و مکانی و جامعه هدفی که باید و شاید اتفاق افتاده است یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به تعداد دستگاه‌های متولی این امر که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فعال هستند و وظیفه مستقیم و غیرمستقیم دارند و از طرفی نوع پوشش و حجاب در بین نسل جوان، این اقدامات یا کافی نبوده یا اثربخشی کافی نداشته است.
مدیر مرکز مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استان یزد بیان کرد: به نظر می‌رسد تا زمانی که فعالیت‌های هر دستگاه به صورت مشخص مورد ارزیابی چه به لحاظ اثربخشی چه به لحاظ تعداد اقدامات قرار نگیرد و اقدامات صورت گرفته مورد تحلیل و آسیب‌شناسی دقیق قرار نگیرد ما کماکان در مسائل فرهنگی به خصوص ترویج حجاب و عفاف دارای مشکلات عدیده‌ای خواهیم بود که همین مشکلات می‌تواند زمینه‌ساز  و تسریع کننده آسیب‌های اجتماعی بیشتری  باشد.


نظر شما :