تازه ترین نظرسنجی ایسپا با موضوع خشونت خانگی منتشر شد

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۲ کد : ۱۸۹۰۵ پژوهشی تاپ خبر عمومی
ایسپا جهاددانشگاهی در دو نظرسنجی جدید خود از شهروندان تهرانی پرسید: در بین همسایگان یا خویشاوندان شما تا چه حد دعواهای خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم بین والدین با فرزندان صورت می‌گیرد؟ و مردم شهر تهران تا چه اندازه در معرض رفتارهای خشونت آمیز خانگی قرار دارند؟
تازه ترین نظرسنجی ایسپا با موضوع خشونت خانگی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، ایسپا جهاددانشگاهی در یکی از نظرسنجی های این مرکز از شهروندان تهرانی سوال شد، « در بین همسایگان یا خویشاوندان شما تا چه حد دعواهای خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم بین والدین با فرزندان صورت می‌گیرد؟ که نتایج نشان داد، 85.6 درصد از شهروندان به مقدار «کم و اصلا»، 7 درصد «تاحدودی» و 3.3 درصد به مقدار «زیاد» اعلام کردند که دعوا و ضرب و شتم بین والدین و فرزندان در میان همسایگان و خویشاوندان صورت می گیرد. 4.1 درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

جوانان (18 تا 29 سال) بیشتر از سایر گروه های سنی و افراد با تحصیلات دانشگاهی بیشتر افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، اعلام کردند که دعوا و تنش بین والدین و فرزندان در میان همسایگان و خویشاوندانشان صورت می گیرد.

در نظرسنجی دوم

از عموم شهروندان شهر تهران، پرسیده شد «تاچه اندازه خود را در معرض رفتارهای خشونت آمیز خانگی می دانید؟» که نتایج نشان داد، 90.6 درصد از پاسخگویان به مقدار کم، 5.8 درصد تا حدودی و 2.1 درصد به مقدار زیاد خود را در معرض رفتارهای خشونت آمیز خانگی می دانند. 1.5 درصد هم به این سوال پاسخ ندادند.

نتایج به تفکیک گروه ها نشان می دهد، جوانان (18 تا 29 سال) خود را اندکی بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض رفتارهای خشونت آمیز خانگی می دانند.

گفتنی است، نظرسنجی با جامعه آماری شهروندان بالای 18 سال ساکن در شهر تهران، اندازه نمونه 1033 و به شیوه مصاحبه تلفنی در تاریخ 12 تا 17 خرداد 1399 توسط ایسپا به صورت خویش فرمایی اجرا شده است.


نظر شما :