برگزاری رویداد آموزشی انگیزشی اشتغال؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در دانشگاه علم و هنر

۰۹ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۱ کد : ۱۳۶۱۸ آموزشی عمومی
برگزاری رویداد آموزشی انگیزشی اشتغال؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در دانشگاه علم و هنر

نظر شما :