دو انتصاب در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۳ کد : ۱۱۹۳۲ آموزشی عمومی
طی احکامی جداگانه از سوی معاون آموزشی جهاددانشگاهی سرپرست دفتر نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی و سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش جهاددانشگاهی منصوب شد.
دو انتصاب در معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر محمد صادق بیجندی معاون آموزشی جهاددانشگاهی طی احکامی جداگانه ، احمدحسین سلگی را به عنوان سرپرست دفتر نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی و احمد عبدی پور را به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش این نهاد منصوب کرد.

گفتنی است،احمدحسین سلگی و احمد عبدی پور پیش از این به ترتیب مسولیت معاونت آموزشی شهید بهشتی و لرستان را عهده دار بودند.


( ۱ )

نظر شما :