ساختار تشکیلاتی

تعداد بازدید:۵۸۹۷

*چارت تشکیلاتی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳