اعضای حوزه

تعداد بازدید:۲۸۲
محمد صالح شرافت    مدیر اداره برنامه بودجه و تشکیلات
 saleh.sherafat@gmail.com    سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم           035-3162   3019
آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۲