اداره برنامه بودجه و تشکیلات

تعداد بازدید:۴۳۰۶

 

اداره برنامه بودجه، تشکیلات موضوعات مربوط به تعیین اهداف و برنامه های عملیاتی منطبق با برنامه های توسعه، مدیریت ساختار سازمانی و تشکیلات ، امور بودجه ریزی‌، همکاری تدوین‌ مقررات،‌ تجزیه و تحلیل و بهینه سازی سیستم ها و فرآیندهای کاری، و همکاری در تدوین برنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های اداری را بر عهده دارد.

شرح وظایف

 1. مدیریت و راهبری طراحی و تدوین اهداف و برنامه های عملیاتی 
 2. همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی
 3. طراحی، تدوین و بازنگری دوره ای اهداف، استراتژی ها و برنامه ها بر اساس چشم انداز و سیاستهای جهاد دانشگاهی و پیگیری تصویب آنها
 4. ارزیابی و پایش اهداف و برنامه های عملیاتی
 5. مدیریت و راهبری تهیه و تنظیم بودجه
 6. کنترل و نظارت بر بهبود فرایندهای اداری و مالی، بازمهندسی  فرایندها و تهیه آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها و بخش نامه های مورد نیاز جهت تسهیل امور
 7. همکاری و مشارکت در تدوین بودجه سالانه واحدها  و مراکز وابسته  بصورت هماهنگ و یکپارچه
 8. ساماندهی و مدیریت امور مربوط به بهبود سیستم ها، روش ها، ساختار و تشکیلات سازمانی
 9. همکاری و مشارکت در طراحی و پیاده‌سازی نظام برنامه‌ریزی منابع سازمانی و طرح های جامع انفورماتیک
 10. مدیریت طراحی و تدوین نظام‌ها و دستورالعمل‌های اداری و مدیریتی موردنیاز جهاد و نظارت بر حسن اجرای امور
 11. مدیریت و راهبری امور تعالی سازمانی و طرح‌های توسعه بهره‌وری
 12. مدیریت اجرای طرح‌های عارضه‌یابی و ارائه تحلیل‌های کارشناسی و مدیریتی و ارائه پیشنهادات بهبود و اصلاح به مقامات مافوق
 13. اعلام نظر در خصوص ساختار سازمانی، تشکیلات و سیستم ها و روشها
 14. پیگیری و نظارت بر طراحی و تدوین و اجرای نظام ها و دستورالعمل های مدیریت کیفیت و ایزو
 15. مدیریت و پیگیری استانداردسازی و یکپارچه‌سازی روش‌ها، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرایندهای کاری
 16. دفاع از برنامه های عملیاتی و بودجه در مراجع ذیربط
 17. مدیریت و راهبری جلسات تصمیم گیری و ستادهای تخصصی مرتبط با برنامه ریزی عملیاتی، بودجه، تشکیلات و بهبود روش ها در مجموعه
 18. مدیریت تهیه و تدوین طرح های ساماندهی تشکیلات، پست ها و اصول وظایف کارکنان
 19. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹