آزمایشگاه آنتی بادی

تعداد بازدید:۲۰۴

آزمایشگاه تشخیص پزشکی جهاد دانشگاهی یزد

آماده نمونه گیری آزمایش سنجش آنتی بادی (IgMو  lgG)اختصاصی علیه ویروس SARS-CoV-2عامل بیماری کوید 19  امکان نمونه گیری در محل کار افراد برای شرکت ها و سازمان ها

 آزادشهر نرسیده به فلکه سوم روبروی تالار نور

۳۷۲۰۳۰۸۱-۴ ۰۹۱۳۰۲۱۳۱۳۳

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹