اهداف

اهداف حوزه پژوهشی:

اهداف کلی بخش پژوهش مطابق اساس‌نامه جهاددانشگاهی عبارتند از:

  • سازمان پژوهشی برتر در به‌کارگیری نتایج تحقیقات
  • سازمان برتر در کسب ارزش حاصل از فناوری
  • سازمان پژوهشی برتر در اجرای پروژه‌های موفق مرتبط با فناوری نوین
آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۱