معرفی

معرفی معاونت پژوهشی


حوزه پژوهشی یکی از بخش‌های مهم در جهاددانشگاهی به‌شمار می‌آید که برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های پژوهشی سازمان را عهده‌دار است. فعالیت‌های حوزه پژوهشی در قالب گروه‌های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی صورت می‌گیرد.

در حوزه پژوهشی اجرای طرح‌های تحقیقاتی و کاربردی به ‌منظور معرفی دستاوردهای علمی، پژوهشی و توانمندی‌های تخصصی این مجموعه به جامعه می‌باشد. این نهاد با کمترین استفاده از بودجه دولتی و با اتکا به پشتکار و توان علمی نیروهای متعهد خود به عنوان یک مرجع موثق و قابل اطمینان برای بسیاری از مراکز دولتی و همچنین بخش خصوصی شناخته می‌شود.

جذب نیروهای با توان علمی بالا باعث می‌گردد تا توان انجام بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی مهم و ملّی در این مجموعه میسر شود.

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۶