معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۱۴۲۶

معرفی معاونت پشتیبانی


معاونت پشتیبانی سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد با 5 اداره‌ی(منابع انسانی و امور اداری، امور مالی، فناوری اطلاعات ،حقوقی و امور قراردادها، فنی و طرح‌های عمرانی) امور ستادی و پشتیبانی این سازمان را بر عهده دارد.

 

 

   حمید حریرفروش   انباردار و جمع اموال
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3012

 

 

   امیرحسین مباشر    کارشناس اداری
      سازمان جهاددانشگاهی استان یزد 
   ساختمان امام علی، طبقه سوم    035-3162         3011
آخرین ویرایش۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹