انتصاب اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه علم و هنر یزد

۱۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۰ کد : ۳۶۰۶ تاپ خبر عمومی
انتصاب اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه علم و هنر یزد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، طی احکامی جداگانه، دکتر حمید رضا طیبی رییس این نهاد، دکتر محمد رضا پورعابدی و رمضان شیر علی داورپناه را به عنوان اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه آموزش عالی خوزستان؛ دکتر سید سعید هاشمی و علی مزیدی شرف آبادی را به عنوان اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه علم و هنر یزد، علی کلانترنیا و رسول گرجی را به عنوان اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه آموزش عالی همدان و همچنین دکتر سید سعیدهاشمی را به عنوان عضو کمیسیون دائمی هیات امنای موسسه آموزش عالی رشت منصوب کرد


نظر شما :