بازدید مسئولین حوزه اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد از مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

معاون حوزه اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد و جمعی از مسئولین این حوزه از مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اشکذر و گلخانه این مرکز بازدید نمودند.
بازدید مسئولین حوزه اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد از مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

به گزارش روابط  عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد ،در این بازدید که با حضور آقای قمی معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد استان ، آقای افروزیان معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی یزد و جمعی از مسئولین حوزه اشتغال و خودکفائی کمیته امداد برگزار شد، بازدیدکنندگان پس از بازدید از گلخانه و سالن تولید قارچ گانودرما با امکانات و فعالیتهای مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اشکذر آشنا گردیدند.
پس از بازدید در نشستی که با حضور مسئولین این دو نهاد انقلابی صورت پذیرفت، در جهت توانمندسازی مددجویان در سال جهش تولید و ایجاد فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان یزد در زمینه‌های مرتبط با فعالیتهای مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی قرار شد، آموزشهای مهارتی در زمینه تولید و پرورش گیاهان دارویی و نیز تولید زعفران بدون خاک و پرورش قارچ گانودرما صورت پذیرد.
همچنین در خصوص برگزاری رویدادهای نوین از جمله ایده شو  و میز ارائه ایده  پیشنهاداتی ارائه گردید.


نظر شما :