اولین همایش ملی عناب

تاریخ برگزاری : ۰۴ شهریور ۱۳۹۸ رویداد ها
اولین همایش ملی عناب

اولین همایش ملی عناب، با اهداف فراهم کردن زمینه ارائه جدیدترین فعالیت های پژوهشی مرتبط با عناب، شناسایی پژوهشگران فعال در زمینه عناب، تلاش برای فراهم کردن افزایش بهره‌وری اقتصادی و تجاری از محصول عناب، شناسایی چالش ها و فرصت های پیش رو در تولید، تجارت و فرآوری عناب و فراهم کردن زمینه هم‌افزایی اندوخته های پژوهشی با موضوع عناب برگزار می‌شود.
این همایش در محورهای کشاورزی و منابع طبیعی، داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، فرآوری و صنایع غذایی و اقتصاد، تجارت و صادرات سوم و چهارم شهریورماه هم‌زمان با فصل برداشت عناب برگزار می‌شود.
سازمان‌های دولتی و غیردولتی علاقه‌مند به همکاری می‌توانند از طریق مراجعه به مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و یا سایت www.jujube2019.ir اعلام آمادگی کنند.