چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تاریخ برگزاری : ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ رویداد ها
چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاددانشگاهی 5 و 6 اردیبهشت برگزار می شود.